Oryantiring

{:tr}

oryantiringOryantiring Nedir?

Oryantiring, genelde ağaçlık alanlar ve ormanda yapılan bir doğa sporudur. Bununla beraber şehiriçi parklar, kampüsler ve hatta okul bahçeleri başlangıç seviyesindeki antrenman ve aktiviteler için çok ideal ortamlardır. Özel çizilmiş, okunması kolay haritalarla yapılır.

Bir oryantiring parkuru bir çok kontrol noktasının verilen sıra ile en kısa zamanda dolaşılmasından ibarettir. İki hedef arasında izlenecek rotanın seçimi herkesin kendi sorumluluğudur. Oryantiring, seçilen rotayı takip etmek için sürekli bir konsantrasyon gerektiren bireysel bir spordur.

Oryantiring’in Faydaları

Bu spor katılanlara çok şey verir. Birçok ülkede ilköğretim ve lise seviyesi müfredatlarında yer alır.

Bu spor için söylenenlerin bazıları şöyle sıralanabilir:

Kavramsal Faydaları

 • Temelde yön bulma ile ilgili bir spordur. Harita okuma, pusula ile açı alma ve takip etmeyi sürekli kullanmak gerekir.
 • Sürekli olarak sporcunun elindeki bilgileri yorumlamasını gerektirir, özellikle haritadan araziye uyarlayarak yorum yapılır.

Fiziksel Faydaları

  • Genelde Oryantiring koşarak yapılır. Kardiovasküler dayanıklılık ve genel kondisyon arazide hızla ilerlemenin olumlu yan etkileridir.
  • Aktivitede başarılı olmak için hızlı, çevik ve kuvvetli olmak gerekir. Kişi sürekli bu yönlerde gelişme kaydeder.
  • Bu sporun temel özelliği, içerdiği mücadelenin hem fiziksel hem de zihinsel olmasıdır. İşin içinde harita okumak olduğunda insan genellikle daha fazla antrenman yapmaya ve daha uzun koşmaya başlıyorlar.

Sosyal ve Bireysel Faydaları Bu sporun bütün türlerinin kişilerin bireysel ve sosyal özelliklerini geliştirdiği uzun bir zamandır kabul edilmektedir. Aktivite ister yarışma sporu, ister eğlenceli vakit geçirme veya macera yoğunluğu yüksek bir etap şeklinde düzenlensin, kişisel gelişim için çok değerlidir. Oryantiringin faydaları çok çeşitli olabilir: Oryantiring bireyin kendine güvenini ve inancını besleyip büyütür. Sporcular kendi kararlarının sorumluluğunu alırlar. Ormanlık bir alanda başarılı bir harita okumanın insanda bıraktığı duygu “gerçekten” başardığıdır. Gençler vücutlarının fiziksel ihtiyaçlarına genellikle cevap verir: Oryantiringe genç yaşta başlayanların çok azı sigara kullanır. Oryantiringciler sürekli olarak hedef ve isteklerini net bir şekilde düşünmeye, bunlara ulaşmak için sistemli olarak çok çalışmaya, taş üstüne taş koymaya yönlendirilir. Bu spor, özellikle büyük şehirde büyüyen,insanların doğayla tanışmasına vesile olur. Ailece yapmaya çok uygun bir aktivitedir: Ailenin bütün bireyleri kendilerine uygun zorlukta bir parkura katılabilir. Aile içi iletişim ve paylaşımı destekler. Oryantiring için gerekli malzemeler hem azdır, hem de pahalı olmayan bir listedir. Güvenlik prosedürleri gayet gelişmiştir, orman ve parkların kontrollü bölümlerinde yapılır; bu ağaçlık alanlar çok kötü hava koşullarında bile oldukca koruyucudur. Birçok alan oryantiring yapmaya uygundur: Büyük parklar ve hatta bir çok okul bahçesi ilk tanışma aktiviteleri ve temel eğitimler için uygundur.{:}{:en}

oryantiring

What is oryantiring?

Oryantiring is a kind of nature sport which you can do on grove areas and inside of forest. Beside of this, inner city parks, campuses and moreover school parks are ideal for training anc activities for beginners. Specially drawn and easy to read maps are used .

An oryantiring circuit is consisting of visiting all the check points given in shortest time. Choosing the shortest way between two check points is the responsibility of the attendant. Oryantiring is a type of individual sport which needs full concentrating in order to visit all the checkpoints in order.

Benefits of Oryantiring

Saving lots of things to the attendant . It takes place in most of primary school and high school’s programmes.

The main points about oryantiring :

Conceptual Benefits

 • It is mainly about to be able to find out the way. Reading map, using compass efficiently and deciding the way/ angle you need.
 • All attendants need to evaluate the information they have consistently and need to consider the map and the nature conditions.

Physical Benefits

  • Basicly the oryantiring is being achieved by running. Kardiovascular strenght and general physical fitness and are one of its benefit.
  • In order to be succesfull in this activity, you need to speedy, agile and strong and the attendants always keep in record this kind of things for themself.
  • Main specification of this activity is to have a struggle on both physical and conscious . As you have to read the maps, the peoples are generally feeling the needs of making more practise and running.

Socient and Individual Benefits : All branches of this activity help the peoples to evolve their individual and social specifications. This is an accepted truth for a long time. Even the activity being arranged on a competition basis of having entertaiment or adventure , it is so valuable. Various benefits of oryantiring we can say. It feeds the personal confidence and relief. All attendants take their own responsibility. Reading map in a forest feels that you are achieving a big success on your own. As physical benefits, the young peoples doing oryantiring is rarely use cigarette. It makes the people to think about their aim very clearly and the shortest way to get it and endeavor regulary. This sport makes the peoples living in cosmopolitan cities to meet with the nature. It is so suitable to do with your family. All members of the family can choose the circuit for themselves according to their own experience. No so much equipment is needed for this sport and not so expensive. Safety procedure is so professionally achieved , it is only allowed to do this sport on the safe parts of the forests or grove. Even in bad weather conditions, safety is always being maintained. Most of suitable places you can find easily. Let’s to try !{:}

Translate »